19204
/

    BAKANLIK CAMİ YARIŞMASI PROJESİ

    Dekonstrüktivist bir forma sahip cami betonarme bir alt yapı üzerinde çelik konstrüksiyondan tasarlandı. Çelik kirişler kubbe cidarına bağlanmaktadır. Omurga kirişler içten ve dıştan mimari tasarıma göre formunu almıştır.